P/5/2011 Utwórz PDF Drukuj

Numer zamówienia : P / 5 /2011.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa zamówienia : Poniżej 193 000 Euro

Przedmiot zamówienia :

 1. Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa talonów towarowych o nominale 10 zł do siedziby Zamawiającego, za które osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej będą nabywać artykuły spożywcze i higieniczne w wyznaczonej placówce andlowej Wykonawcy znajdującej się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy..
 2. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2011r

Poniżej znajduję się lista dokumentów zawartych w archiwum (.zip) oraz link umożliwiający pobranie materiałów potrzebnych do złożenia oferty
 1. Ogłoszenie o Zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków (art.22 ust. 1)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - O nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (art.24 ust. 1)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

>>Pobierz pliki

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

>>Pobierz

 

 

Aktualny czas


Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo


 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


 Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy


Europejski Fundusz Społeczny

© 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | © Template by goP.I.P. | valide xhtml | valide css | joomla.org
Webdesign auf Usedom and Joomla