Środowiskowy Dom Samopomocy Utwórz PDF Drukuj

Kierownik mgr Elżbieta Kluska
adres ul. Rozłogi 10
tel./faks: (22)5339500
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćŚrodowiskowy Dom Samopomocy jest profesjonalną placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych ,
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 16.00
Cele placówki
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • umożliwienie osobom chorym przystosowania do samodzielnego życia w środowisku,
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i interpersonalnych,
 • utrzymywanie uczestników w dobrej formie fizycznej, psychicznej i intelektualnej,
 • wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, kształtowanie zaradności życiowej, samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu,
 • umożliwienie aktywnego życia,
 • rozwijanie zainteresowań, wskazywanie wartości pracy,
 • tworzenie możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej,
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w celu lepszego rozumienia problemów osób psychicznie chorych,
Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w  ŚDS obejmują rehabilitację psychiatryczną, rozumianą jako system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających osobom przewlekle chorym psychicznie w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

Zgodnie z pisemną zgodą uczestnika ŚDS prowadzone jest postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne, które obejmuje :

 • Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych - trening prowadzenia rozmowy, rozwiązywania problemów, motywowanie do aktywności w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, zajęcia z zakresu technik pracy umysłowej, trening konstruktywnych zachowań mający na celu naukę rozpoznawania emocji pozytywnych i negatywnych, trening pamięci i koncentracji uwagi, trening asertywności, trening budowania zespołu
 • Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej obejmujący – terapia kulinarna ( przygotowywanie śniadań i obiadów przez uczestników Domu w ramach terapii zajęciowej), trening higieniczny ( zajęcia grupowe i indywidualne ), nauka obsługi urządzeń znajdujących się w ŚDS (pralka, czajnik, kuchenka elektryczna, mikrofala, żelazko, robot kuchenny, sprzęt grający, urządzenia biurowe ), trening budżetowy ( nauka robienia zakupów ), trening porządkowy ( codzienne sprzątanie Ośrodka przez uczestników, dyżury porządkowe raz w tygodniu dla każdego uczestnika ), trening zmywania naczyń ( w ŚDS nie ma zmywarki ) trening racjonalnego żywienia ( planowanie posiłków , uczestniczenie w zakupach ).
 • Poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin obejmujące – zajęcia indywidualne i grupowe, psychoedukacja z ukierunkowaniem na samodzielne korzystanie z usług PZP i farmakoterapii, na temat lęku, poczucia wpływu na przebieg choroby, psychorysunek, trening lekowy, grupa wsparcia podejmująca aktualne problemy nurtujące uczestników, grupa wsparcia dla rodzin podopiecznych.
 • Terapię  zajęciową obejmującą – zajęcia plastyczne z użyciem farb, kredek, tuszu, wełny, plasteliny, masy solnej, papierowej, kukurydzianej, krepiny, zajęcia manualne, ogrodnicze, prowadzenie kroniki, dbanie o kwiaty, opieka nad kotem, plastyka użytkowa, haft, rękodzieło artystyczne, szydełkowanie, robienie na drutach, wykorzystanie techniki decoupage, zajęcia z zakresu pracy twórczej,
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego obejmujący – biblioterapia, wycieczki, kino, teatr, wystawy, muzea, prasówka, muzykoterapia, relaksacja, zajęcia teatralne,
 • Naukę języków obcych – język angielski, język rosyjski – zajęcia raz w tygodniu, prowadzone przez wolontariusza,
 • Uczestnictwo w zajęciach ruchowych organizowanych na terenie domu i poza domem tj. gimnastyka przy muzyce, spacery, wycieczki, basen, siłownia,
 • Uczestnictwo w grach  i zabawach wspomagających  koncentrację i uwagę,
 • Zajęcia klubowe polegające na uczestnictwie w grach planszowych , klubie filmowym, spotkaniach przy herbatce, rozmowach towarzyskich,
 • Spotkania integracyjne i zajęcia środowiskowe polegające na organizacji oraz uczestnictwie we wspólnych imprezach integracyjnych tj. – festyny, bale karnawałowe, ogniska, grille, wycieczki i wyjazdy turystyczno-krajoznawcze.

Oprócz bieżącej działalności ŚDS realizuje następujące projekty :
 • Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie
 • Warsztaty teatralne – Grupa teatralna ZGODA
 • „Terapeutyczna moc muzyki” – projekt muzykoterapeutyczny
 • „Aktywizacja szansą na samodzielność”- projekt polegający na wzbogaceniu oferty usług rehabilitacyjnych realizowanych w ŚDS poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania się uczestników oraz budowanie współpracy z rodzinami podopiecznych.  Ma na celu aktywizowanie uczestników oraz członków ich rodzin popołudniami oraz w soboty i niedziele.
 • „Poznajemy Warszawę i okolice” – projekt edukacyjny
 • „Spotkanie z przyrodą” – projekt edukacyjno-przyrodniczy
 • „Wrażliwe dusze na górskim szlaku” – projekt rozwijający zainteresowania turystyką górską
 • „Radość bycia razem” – projekt integracyjny
 • „Spotkanie ze sztuką” w ramach corocznych obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników Domu, ich stopnia niepełnosprawności, zainteresowań i stanu psychicznego.
 

Aktualny czas


Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo


 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


 Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy


Europejski Fundusz Społeczny

© 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | © Template by goP.I.P. | valide xhtml | valide css | joomla.org
Webdesign auf Usedom and Joomla