Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 16.03.2023

Image by Andrea Petra Fogas from Pixabay

Jest to projekt dla rodzin, w których zaobserwowano trudności w funkcjonowaniu dzieci. Zapewnia kompleksowe wsparcie obejmujące specjalistyczną diagnozę i terapię psychologiczną dostosowaną do rozpoznanej sytuacji.

Jego kluczową zasadą jest aktywny udział rodziców na każdym etapie uczestnictwa dziecka w projekcie. Diagnoza obejmuje spotkania zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami, a także wizytę środowiskową w miejscu zamieszkania dziecka. Za zgodą rodziców kontaktujemy się również z pedagogami i psychologami szkolnymi. Dotyczy to sytuacji, w której dziecko przejawia problemy z nauką lub problemy w relacjach z grupą rówieśniczą.

Zapraszamy.

Zgłoszenia poprzez infolinię: 576-661-777 lub osobiście w siedzibie OPS Bemowo, ul. Rozłogi 10.
Informacje o projekcie: 885-524-356.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców w Warszawie
Соціальна та професійна інтеграція іноземців у Варшаві

Data publikacji: 16.03.2023

Jeśli potrzebujesz wsparcia ze względu na trudną sytuację spowodowaną koniecznością migracji zgłoś się do nas! Uzyskasz:

pomoc w adaptacji i funkcjonowaniu w nowym miejscu zamieszkania

 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie indywidualnego asystenta integracji społecznej
 • podniesienie kompetencji społecznych
 • pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych
 • zapoznanie się z kulturą polską

pomoc w podjęciu pracy

 • warsztaty z zakresy podejmowania pracy
 • kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje
 • staże zawodowe
 • usługi tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy

Якщо вам потрібна підтримка, у зв’язку зі складною ситуацією, яка викликала необхідність переїзду до Польщі, зв'яжіться з нами! У нас Bи отримаєте:

допомогу в адаптації на новому місці проживання

 • індивідуальну підтримку у вирішенні соціальних та організаційних проблем
 • можливість підвищення соціальних компетенцій
 • допомогу у вирішенні адміністративних питань
 • інформацію про особливості культури Польщі
 • психологічну допомогу

допомогу у працевлаштуванні

 • семінари та тренінги з пошуку роботи
 • заходи та курси з підвищення кваліфікації
 • професійне стажування
 • послуги присяжного перекладача (переклад документів)

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących użytkowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Ośrodkach Wsparcia

Data publikacji: 10.03.2023

Zapraszamy do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących użytkowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Ośrodkach Wsparcia.

Szczegóły w: Ogłoszenia → Zamówienia wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Spotkanie autorskie w Domu Sąsiedzkim nad Stawem
Zwykli Niezwykli – wolontariusze w trudnych czasach

Data publikacji: 06.03.2023

W dniu 2 marca w „Domu Sąsiedzkim nad Stawem” odbyło się spotkanie z autorami i bohaterami książki: „Zwykli Niezwykli – wolontariusze w trudnych czasach”, wydanej przez OPS Bemowo. Książka ma formę reportażu. To zapis 15 wywiadów przygotowanych i zrealizowanych przez pracowników OPS Bemowo – Przemka Skwarskiego i Agnieszki Kacperskiej, przeprowadzonych z wolontariuszami, którzy nieśli bezinteresowną pomoc ludziom w obliczu dwóch kryzysów: okresu pandemii oraz wojny w Ukrainie. Z lektury dowiecie się jakie były ich motywacje do pomagania i co dał im wolontariat. Są to niesamowite relacje, pełne wzruszeń i głębokich refleksji ludzi, którzy przez ostatnie lata byli na pierwszej linii w niesieniu pomocy. Mamy nadzieję, że książka otworzy czytelnikom drzwi do świata wolontariatu.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze, bohaterowie zaangażowani w powstanie tej publikacji, oraz:

 • Pani Ilona Soja-Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
 • Pani Aneta Nowolecka – Radna Dzielnicy Bemowo
 • Pani Magdalena Gogol – Radna Dzielnicy Bemowo
 • Pan Maciej Bartosiak – Radny Dzielnicy Bemowo
 • Pani Anna Fiszer-Nowacka – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Pan Piotr Krasnodębski – Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

oraz Nasza Dyrekcja, Izabela Zwierz i Ewa Bachanek-Znamierowska.

Na spotkaniu zostało wypowiedziano marzenie: „żeby w przyszłości wolontariat nie musiał być wolontariatem tylko normalnym zachowaniem obywatelskim, żeby wolontariusz = obywatel”.

Pragniemy dodać, że to dla nas ogromny zaszczyt współpracować z tak cudownymi ludźmi, zaangażowanymi i nastawionymi ku drugiemu człowiekowi. Serdecznie dziękujemy „OCHOTNIKOM WARSZAWSKIM” oraz Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za współuczestniczenie w tym przedsięwzięciu.

Napływają pierwsze opinie potwierdzające, że trudno się oderwać od lektury. Polecamy!

Link do publikacji:

(PDF, 18 MB)

Jak wspieramy rodziny? – Dział Wsparcia Rodziny

Data publikacji: 05.03.2023

Asystent rodziny

wsparcie dla rodzin z dziećmi

Warsztaty „Szkoła dla rodziców”

Konsultacje rodzicielskie i psychologiczne

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych

Grupa dla mam z małymi dziećmi „Wioska kobiet”

Dział Wsparcia Rodziny
tel.: 22 487-13-14, 22 487-13-62, 22 487-13-09.

Grupa wsparcia dla osób z depresją

Data publikacji: 19.02.2023


Image by PDPics from Pixabay

Ogłaszamy nabór do nowej grupy wsparcia dla mieszkańców Bemowa w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej przy ul. Lazurowej 14.
Zapraszamy osoby pozostające w poczuciu depresji i lęku.

Start: 21 marca 2023, godz. 10:00.

Wymagana wcześniejsza konsultacja.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 600-055-126.

Moc jest w Tobie
grupa wsparcia w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej

Data publikacji: 14.02.2023


Obraz autorstwa 8photo na Freepik

Ogłaszamy nabór do nowej grupy wsparcia dla kobiet „Moc jest w Tobie” w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej przy ul. Lazurowej 14.

Zapraszamy:

 • osoby bezrobotne,
 • którym skończył się urlop macierzyński/wychowawczy
 • i obawiają się powrotu na rynek pracy.

Start: 23 marca 2023, godz. 10:00.

Przyjdź, zobacz, poznaj nas!

Poza grupą oferujemy: wsparcie w ramach konsultacji indywidualnych.

Wymagana wcześniejsza konsultacja.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 600 055 126.

Zapraszamy do Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej

Data publikacji: 14.02.2023

Oferujemy bezpłatną pomoc mieszkańcom Dzielnicy Bemowo potrzebującym wsparcia w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznych po negatywnych doświadczeniach lub innych okolicznościach, które utrudniły codzienne funkcjonowanie.

Nasza oferta skierowana jest do osób zmagających się m.in. z trudnościami:

 • długotrwałego bezrobocia,
 • uzależnienia – w tym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • w integracji społecznej po zwolnieniu z zakładów karnych,
 • bezdomności,
 • zdrowia psychicznego,
 • niepełnosprawności.

Pomagamy również uchodźcom mającym trudności w integracji w naszym kraju w którym się znaleźli.

Zapraszamy do:

 • pomocy socjalnej,
 • pomocy materialnej,
 • konsultacji indywidualnych z psychologiem,
 • konsultacji indywidualnych ze specjalistą ds. uzależnień,
 • udziału w grupach wsparciowo-edukacyjnych,
 • konsultacji dot. spraw zawodowych,
 • i wiele innych…

Przyjdź, zobacz, poznaj nas!
Zapraszamy do kontaktu.
Bemowski Klub Integracji Społecznej, ul. Lazurowa 14, tel.: 22 48-70-315.

Strefa Mocy
grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet

Data publikacji: 07.02.2023

Jeśli jesteś świadkiem, bądź bezpośrednio doświadczasz przemocy i szukasz wsparcia, te spotkania są dla Ciebie!

Start: 2 marca 2023 roku
ul. Rozłogi 10
godz. 16:15 – 18:30

Kontakt: Dorota Jaworska, konsultant-psycholog
tel. 22 487-13-13, 723-245-114

Trening Family Connections

Data publikacji: 06.02.2023

Trening Family Connections to bezpłatny program dla wszystkich, których bliska osoba (szczególnie nastolatek lub młody dorosły) zmaga się z problemami zdrowia psychicznego, stosowaniem substancji psychoaktywnych, samouszkodzeniami, kryzysami emocjonalnymi.

„Jazda bez trzymanki”, „słoń w składzie z porcelaną”, „stąpanie po cienkim lodzie”, „taniec na linie”… Znacie te wyrażenia?

Doskonale odzwierciedlają one sytuację, kiedy jesteś rodzicem dojrzewającego dziecka lub młodego dorosłego, który ma problemy z regulacją emocji. Nie ma wówczas nic stałego ani pewnego. Zmiany nastroju osoby z dysregulacją emocji postępują w tempie zawrotnym, nieraz w ciągu kilku minut euforia potrafi przerodzić się w głęboką rozpacz, miłość w nienawiść. Są to przy tym emocje zawsze największego kalibru. Zamiast złości – furia, zamiast smutku – rozpacz, zamiast strachu – histeria… Rano jesteś ukochanym rodzicem, aby po południu usłyszeć „wiązankę” epitetów i stos przygniatających pretensji. Masz wrażenie, że nic od Ciebie nie zależy, a jednocześnie poczucie winy za wszystko co się dzieje. Nie ma dnia, który jesteś w stanie zaplanować, ani planów, które możesz zrealizować. Do tego dochodzi brak dalszej perspektywy. Wszystko toczy się tu i teraz, bo kolejne godziny zawsze są niepewne. Czy znowu wezwą Cię do szkoły? Czy dziecko wróci do domu? Czy będzie trzeźwe? Czy nie okaleczy się? Czy nie zostanie zatrzymane przez Policję? Czy trzeba będzie znowu zwolnić się z pracy? Czy dzisiaj będziecie musieli jechać na SOR?

Czy powyższy opis jest Ci bliski? Jeśli tak, to może oznaczać, że potrzebujesz wsparcia. Program Family Connections może być właśnie dla Ciebie.

Zaplanowaliśmy 12 spotkań w okresie od 1 marca  do 24 maja 2022 roku. Odbywać się one będą w środy w godz. 17:00 – 19:00 w OPS Bemowo przy ul. Rozłogi 10.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza online pod linkiem: Formularz zgłoszenia na trening Family Connections.

Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy Bemowa.

Trening prowadzą:
Beata Kita – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, lider Family Connections,
Agnieszka Kontny – tzw. ekspert z doświadczenia, tj. rodzic osoby z dysregulacją emocji, lider Family Connections. Mama trójki dzieci, w tym dwojga już dorosłych i nastolatki.

O Trenigu Family Connections

Czym jest Family Connections?

To 12-tygodniowy bezpłatny program skierowany do bliskich i rodzin osób z problemami regulacji emocji, a zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline, BPD). Zapewnia rzetelne informacje, uczy umiejętności radzenia sobie oraz umożliwia stworzenie sieci wsparcia.

Na czym polega BPD oraz problemy z regulacją emocji?

Osoby mające problem z regulacją emocji, w tym posiadające zaburzenia BPD, odczuwają emocje w sposób bardzo intensywny, często przy tym tracą nad nimi kontrolę. W następstwie podejmują pod ich wpływem działania, które zarówno dla bliskich im osób jak i postronnych są trudne do zaakceptowania i zrozumienia. Osoby te odczuwają dokładnie takie same emocje, jak każdy z nas: wstyd, złość, lęk, gniew, ale doświadczają ich w bardzo gwałtowny sposób i mają trudność w ich uregulowaniu. Aby poradzić sobie z tak intensywnymi stanami emocjonalnymi podejmują działania, które mają na celu przynieść im ulgę, co często jest destrukcyjne dla nich samych jak również dla ich bliskich. Może się to przejawiać w chaotycznych i niestabilnych relacjach z innymi, chwiejnością nastroju, podejrzliwością, agresją, samookaleczeniem, zaburzeniami odżywiania, skłonnością do sięgania po używki i alkohol, podejmowaniem zachowań ryzykownych, trudnością w realizacji codziennych obowiązków.

Czy to jest program dla Ciebie?

Tak, jeśli:

 • Jesteś osobą pełnoletnią.
 • Jesteś członkiem rodziny, partnerem, opiekunem lub przyjacielem osoby zmagającej się z problemami w regulowaniu swoich emocji, zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza.
 • Chcesz poprawić swoje relacje z bliską Ci osobą.
 • Chcesz zrozumieć jak Twoje zachowanie wpływa na te relacje.
 • Zgadzasz się wypróbować nowe umiejętności, nawet jeśli na początku może to wydawać się trudne/niewygodne.
 • Jesteś gotowy/gotowa uczestniczyć we wszystkich zajęciach.
 • Zgadzasz się w pełni uczestniczyć w zajęciach a także ćwiczyć to, czego się tam nauczysz.
 • Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci stworzyć lepsze życie.

Czego możesz oczekiwać od programu?

 • Większego rozumienie problemów, jakie dotykają bliską Ci osobę oraz Ciebie samego.
 • Doświadczenia bycia zrozumianym przez innych.
 • Współdzielenia doświadczenia z osobami, które są w podobnej sytuacji.
 • Możliwości bycia wysłuchanym bez oceniania.
 • Ćwiczenia umiejętności pomocnych do budowania dobrych relacji z bliską Ci osobą oraz radzenia sobie w codziennych zmaganiach.

Jakie warunki muszę spełnić, aby wziąć udział?

Musisz być osoba dorosłą. Natomiast nie musisz posiadać żadnego skierowania bądź diagnozy. Oczywiście musisz się również zapisać.

Czy program jest skuteczny?

Dotychczasowe badania naukowe nad skutecznością programu Family Connections pokazują, że udział w programie pomaga członkom rodziny w:

 • zmniejszeniu cierpienia,
 • zmniejszeniu odczuwanego obciążenia,
 • zmniejszeniu poczucia nieszczęścia i depresji,
 • zwiększeniu poczucia kompetencji i umiejętności radzenia sobie.

Kim są autorzy programu?

Program został stworzony w Stanach Zjednoczonych przez specjalistów z NEABPD w zakresie terapii zaburzenia osobowości z pogranicza, dr Alana E. Fruzzetti oraz dr Perry D. Hoffman, przy współudziale zespołu klinicystów, członków rodzin i osób korzystających z terapii. Aktualnie jest rozwijany w 20 krajach na całym świecie, także w Polsce i oferowany jest bezpłatnie.

Czy program prowadzą kompetentne osoby?

W Polsce zajęcia Family Connections prowadzone są TYLKO przez specjalistów przeszkolonych przez NEABPD.

Dodatkowe informacje

Trening jest prowadzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/). Program Family Connections (FC) to bezpłatny program treningów umiejętności dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD, borderline), dysregulacją emocji oraz doświadczających kryzysów i uzależnień, oparty na Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie: https://ptdbt.pl/dlarodzin/

Informacje o aktualnych treningach organizowanych w Polsce można znaleźć na stronie: https://ptdbt.pl/treningifc/.

Jeśli aktualne terminy treningów Państwu nie odpowiadają, zachęcamy Państwa do zgłoszenia zainteresowania treningiem na stronie koordynatora programu – PTDBT poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://ptdbt.pl/zapisyfc/. Każda osoba, która zapisze się na listę zainteresowanych otrzyma informację o treningach uruchamianych przez inne placówki w swojej okolicy lub o treningach „on-line”.

Oferta wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie
Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2023

Data publikacji: 05.02.2023

W ramach projektu oferujemy:

Specjalistyczne poradnictwo

Poradnictwo rodzinne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz świadków

Warsztaty „Mogę inaczej”

Zajęcia dla osób, które chcą lepiej radzić sobie ze złością i agresją oraz poprawić komunikację z najbliższymi

Trening Family Connections

Zajęcia skierowane do osób, których osoba bliska zmaga się z problemami zdrowia psychicznego, stosowaniem substancji psychoaktywnych, samouszkodzeniami, kryzysami emocjonalnymi.

Warsztaty „Razem, a jednak osobno”

Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym, które pozwalają zrozumieć potrzeby stron oraz wesprzeć w poprawie komunikacji.

Strefa Mocy

Grupa wsparcia z elementami edukacyjno-rozwojowymi dla kobiet wychodzących z przemocy

Dział Przeciwdziałania Przemocy
tel.: 22 487-13-13, 22 487-13-41, 22 13-43.

Dzieje się w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów na Bemowie (OWdS)

Data publikacji: 31.01.2023

W nowym roku w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów na Bemowie wiele się dzieje.

Klubowicze „Lazurowego Zakątka” odwiedzili m.in. Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Mogli podnieść sztabkę złota, zobaczyć jak działa bankomat oraz obejrzeć historyczne projekty polskich banknotów.

Natomiast klubowicze „Sami Swoi” byli w sejmie i senacie. Zwiedzili salę plenarną obu izb, gabinet Prezydenta Polski oraz zobaczyli przygotowania do konferencji prasowej.

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Wisławy Szymborskiej w OWdS przypomnieliśmy sobie wiersze poetki, ale też bawiliśmy się jej ulubionymi formami artystycznego wyrazu, takimi jak kolaże czy limeryki.

Zakończyliśmy również I edycję nauki obsługi smartfona. Dziękujemy Panu Tomaszowi Grzywaczowi oraz Stowarzyszeniu „Kreatywni 50 plus” za współpracę i dbałość o wysoki poziom edukacji w zakresie nowych technologii, bo jak powiedział jeden z naszych seniorów: „Nie ma jutra bez komputera... I smartfona też”.

Odwiedzili nas także twórcy filmu „Opowieść o chrzanowskiej cegle”. Film powstał w trakcie warsztatów filmowych dla seniorów prowadzonych przez Pana Łukasza Kamila Kamińskiego. Projekcję filmu wzbogaciły opowieści o historii Bemowa, ciekawostki dotyczące produkcji oraz gitarowy mini recital. Nie mogło zabraknąć też akcentu kulinarnego w postaci pysznej zupy chrzanowej. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej współfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Z nowym rokiem ruszyły zajęcia malarskie i rysunku w ramach Akademii Seniora „Z Pasją”.

Obecnie przygotowujemy się do spotkania z dziećmi w ramach święta Babci i Dziadka.

Zapraszamy na spotkania „Klubu Rodziców”

Data publikacji: 29.01.2023

Zapraszamy rodziców, opiekunówdziadków razem z dziećmi na spotkania w MALu w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 do Domu Sąsiedzkiego „Nad Stawem” przy ul. Pełczyńskiego 30B. W czasie spotkań „Klubu Rodziców” w towarzystwie sąsiadów można napić się pysznej kawy, poznać rodziców i opiekunów z okolicy. Jest to również okazja do porozmawiania z trenerami umiejętności wychowawczych prowadzącymi warsztaty, grupy wsparcia i konsultacje rodzicielskie. Serdecznie zapraszamy.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Co słychać w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON)?

Data publikacji: 29.01.2023

W OWiRON-ie nowy rok rozpoczęliśmy aktywnie.

Własnoręcznie przygotowaliśmy poduchy z odzyskanych materiałów i przekazaliśmy je Straży dla Zwierząt. Przeprowadziliśmy pierwszy w tym roku trening Nordic Walking połączony ze spacerem. Piekliśmy piękne i pachnące pierniczki. Przygotowywaliśmy śmietanowe desery i francuskie ciasta.

Zadbaliśmy również o aktywność z obszaru kultury i sztuki. Twórczą pracę wznowił zespół muzyczny OWiRON-u „Jeden Rytm – Jeden Świat”. Trwają prace nad nowym utworem. Premiera niebawem.

Śmialiśmy się i wzruszaliśmy oglądając film „Ślub doskonały” w kinie „Atlantic”. W Muzeum Etnograficznym zapoznaliśmy się z obrzędami i tradycjami wsi polskiej oraz zachwycaliśmy się bajecznie kolorową Azją i przemierzaliśmy bezkresną Afrykę.

Rok zaczął się niezwykle ciekawie i obiecująco.