W dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy   ul. Rozłogi 10 (I piętro, pokój nr 200)  rozpoczynają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób po Kryzysach Psychicznych. Spotkania będą się odbywały w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 16.00. Grupa ma charakter otwarty, każdy może przyjść jak również zrezygnować z dalszego uczestnictwa bez podania przyczyny.
Zapraszamy osoby, które:

  • doświadczają trudności wobec choroby psychicznej członka rodziny,
  • czują się bezradne i przytłoczone swoją sytuacją,
  • mają problem ze zrozumieniem osoby chorującej psychicznie,
  • przeżywają trudności w relacji z chorującym członkiem rodziny.

W trakcie comiesięcznych spotkań uczestnicy otrzymają wsparcie ze strony profesjonalistów jak również osób doświadczających podobnych problemów.

Grupa będzie pomocna w identyfikowaniu własnych potrzeb i celów życiowych. Zachęci i pomoże w odkrywaniu sposobów dbania o siebie, zmianie postaw wobec siebie i chorego. Pozwoli wyjść z izolacji i nauczyć się czerpać wsparcie z obecności i doświadczeń innych osób, mających podobne problemy.

Zapraszamy !

sds grupa wsparciaOsoby prowadzące:
Magda Jastrzębowska
i Adrianna Przybysz
 tel. 22 487 13 88