Podczas II Konferencji Profilaktycznej zorganizowanej w dniu 17 października 2018r. kierowanej do profesjonalistów na co dzień pomagających osobom i rodzinom uwikłanym w problem przemocy przybliżono Model Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC) Marshalla Rosenberga - metodę komunikacji zwaną również "Językiem Serca", "Językiem Żyrafy" lub Empatyczną Komunikacją.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Dzielnicy Bemowo, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa Dzielnicowy Zespół Bemowo, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo. Zebranych przywitał Burmistrz Dzielnicy Bemowo Pan Michał Grodzki oraz Naczelnik Wydziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Pani Danuta Kuciewicz.

Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowych Zespołów KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy, Sądu, Policji, Straży Miejskiej, Prokuratury, Oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych – około 200 osób na co dzień współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Przybyli na konferencję wysłuchali bardzo interesujących wykładów specjalistów – praktyków z różnych dziedzin, m.in.:

  • Pana Jacka Jakubowskiego – „Po moc do pomagacza - osiąganie dojrzałości empatycznej przez profesjonalistów” (Pan Jakubowski jest założycielem Ogólnopolskiej Społecznej Koalicji na rzecz Współpracy Opartej na Empatii oraz przewodniczącym Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),
  • Pana Tomasza Majewskiego – „Zrozumieć sprawcę - praca z osobami stosującymi przemoc w modelu NVC” (Pan Majewski jest certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykładowcą „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia),
  • Pani Agnieszki Turskiej - Majewskiej – „Praca z osobami doznającymi przemocy w modelu NVC” (Pani Turska – Majewska jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym trenerem umiejętności I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Podczas konferencji nie zabrakło również przedstawienia „Diagnozy i działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy” (prezentacja Pani Izabeli Zwierz – przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Bemowo), „Diagnozy i działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania problemom alkoholowym” (prezentacja Pana Bartosza Łukaszewskiego – przewodniczącego KRPA) czy przedstawienia wyników badań „tajemniczego klienta” zleconych przez Urząd Dzielnicy (wystąpienie Pana Michała Maciejak z Małopolskiego Centrum Profilaktyki).

Druga cześć konferencji poświęcona była pogłębieniu wiedzy teoretycznej i wypracowaniu możliwych sposobów pomagania. Doskonała do tego okazja została stworzona podczas warsztatów tematycznych:

  • „Praca z osobą w kryzysie związanym z doświadczeniem przemocy” – warsztat prowadziła Pani Kamila Broniarek – psycholog i certyfikowany trener, na co dzień współpracuje z MANZANĄ Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych oraz z Przestrzenią dla Rodziny,
  • „Porozumienie bez przemocy w kontakcie z osobą stosującą przemoc” – warsztat prowadziła Pani Monika Lakowska – psycholog kliniczny, pracuje z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, w tym ze sprawcami przemocy, prowadzi terapię w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia Niebieska Linia,
  • „Komunikacja bez przemocy w rodzinie z dzieckiem” – warsztat prowadziła Pani Ewelina Nęcka – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek: psychologia kliniczna i pedagogika specjalna ze specjalnościami pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka), prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci i osób dorosłych (m.in. w kryzysie, wychowawcze), warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców.


Podczas spotkania wyróżniono również przedstawicieli instytucji z terenu Dzielnicy Bemowo współpracujących w ramach procedury „Niebieskie Karty” - doceniono zaangażowanie, profesjonalną postawę i skuteczną współpracę z innymi podmiotami na rzecz pomocy rodzinom z problemem przemocy i uzależnień.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17