Głównym założeniem całego przedsięwzięcia była aktywizacja i edukacja seniorów, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom oraz uwrażliwienie na sytuacje zagrożenia i odpowiednie sposoby reagowania na nie.

Konkurs był podsumowaniem całorocznych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Bemowo w wieku 60+ realizowanych przez Policję i Straż Miejską we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo. Zrealizowano ponad 20 spotkań edukacyjnych, pogadanek profilaktycznych i warsztatów o tematyce : „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Jak się ustrzec przed oszustwami i kradzieżami, np. „na wnuczka”. Odbyła się również debata społeczna „Bezpieczny Senior na Bemowie”, w której wzięli udział m.in.: seniorzy, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejski Rzecznik Konsumentów, Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej   m. st. Warszawy, przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bemowo.

Organizatorem konkursu filmowego był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Policją Rejonową Warszawa IV oraz Strażą Miejską.

Do konkursu zgłoszonych zostało 7 filmów reprezentujących 5 placówek dla seniorów. Filmy, zgodnie z regulaminem konkursu, oceniło 5 – osobowe jury składające się z przedstawicieli: Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo, Ośrodka Pomocy Społecznej , Straży Miejskiej oraz Komisariatu Policji Warszawa Bemowo.

Konkursowe filmy prezentowały wysoki poziom pod względem przekazu treści edukacyjnych i profilaktycznych, były także atrakcyjne wizualnie pod względem dbałości o sferę aktorsko-scenograficzną. Seniorzy, którzy byli autorami scenariuszy, wykazali się dużym talentem literackim, pomysłowością oraz zdolnościami aktorskimi. Niektóre filmy traktowały temat dosłownie, przedstawiając fabularyzowane scenki oparte na prawdziwych historiach, inne zawierały spory element humoru sytuacyjnego, komedii, ale także uwzględniały wskazówki jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Dlatego też konkursowe jury miało trudną decyzję do podjęcia.

Gala finałowa rozstrzygnięcia konkursu „Bezpieczny Senior na Bemowie” w dniu 3.12.2018 zgromadziła liczne grono widzów, gości oraz przedstawicieli lokalnej telewizji.

Zebrani widzowie obejrzeli wszystkie zgłoszone do konkursu filmy, a następnie poznali werdykt jurorów. Komisja jurorska przyznała 3 główne nagrody i 3 wyróżnienia.

Laureatami 3 nagród zostali :

  • Klub Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” ul. Karabeli 1 za dwa filmy pt. „Seniorze bądź ostrożny” oraz „Seniorze dbaj o swoje bezpieczeństwo”
  • Klub Seniora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo ul. Rozłogi 10 za film pt. „Ku przestrodze”
  • Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” ul. Sucharskiego 3 za film pt. „Bądź ostrożny, nie daj się nabrać”.      

Wyróżnienia otrzymali:

  • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Sternicza 125 za film pt. „C`est la vie”
  • Klub Seniora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo ul. Rozłogi 10 za film pt. „Nieproszeni goście”
  • Klub Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozłogi” ul. Rozłogi 14a za film pt. „Bądź ostrożny”.

Laureaci nagród otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne z funkcją kamery) ufundowane przez organizatora oraz upominki ufundowane przez partnerów merytorycznych konkursu. Laureaci wyróżnień oraz pozostali uczestnicy także zostali obdarowani dyplomami i upominkami.

W imieniu organizatora gratulujemy uczestnikom konkursu aktywnej postawy i szlachetnej misji dotarcia do jak największego grona zainteresowanych poprzez działania twórcze przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa seniorów na Bemowie.

 

DSC_2057
DSC_2057
DSC_2079
DSC_2079
DSC_2089
DSC_2089