I Działanie: Debata

Zdjęcia z debatyNa terenie dzielnicy rozpoczęliśmy cykl spotkań z zakresu bezpieczeństwa skierowany do mieszkańców w wieku 60+. Realizacji wspólnych działań podjął się Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Dzielnicy Bemowo wraz z
Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Policja i Straż Miejska. Zapoczątkowała je debata społeczna pt. „Bezpieczny Senior na Bemowie”, która odbyła się w dniu 17 maja 2018 roku na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Spotkanie miało na celu m.in. zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań najstarszych mieszkańców dzielnicy oraz wypracowanie rozwiązań, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób w wieku 60+. W debacie wzięli udział: Burmistrz Dzielnicy Bemowo – Michał Grodzki, Miejski Rzecznik Konsumentów - Małgorzata Rothert, Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV – mł. insp. Sławomir Trojanowski, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Bemowo – mł. insp. Mariusz Oniszczuk, Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Artur Jakubiak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo – Izabela Zwierz, kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Sławomir Apanasewicz, kierownik Zespołu Delegatury BBiZK - Bemowo – Henryk Giziński, główny specjalista Delegatury BBiZK – Bemowo – Renata Gołębiewska, specjalista Wydziału Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KRP Warszawa IV – asp. sztab. Jacek Błaszczyk. Na debatę przybyli seniorzy zrzeszeni w instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób starszych na terenie dzielnicy oraz zainteresowane tematem osoby. Debatę rozpoczął Burmistrz Dzielnicy Bemowo – Pan Michał Grodzki, który przywitał zaproszonych gości i seniorów, a także omówił realizowane i planowane działania skierowane do seniorów – mieszkańców Bemowa. Następnie głos zabrali:

Pani Izabela Zwierz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która omówiła program „Bezpieczny Senior na Bemowie”,

asp. sztab. Jacek Błaszczyk – specjalista Wydziału Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KRP Warszawa IV, przedstawił „Zagrożenia związane         z seniorami”,

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów zapoznała seniorów z tematyką „Bezpieczny konsument”,

Pan Artur Jakubiak – Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej      m.st. Warszawy omówił „Bezpieczeństwo w Dzielnicy Bemowo w I kwartale 2018 roku”,

Pani Renata Gołębiewska – główny specjalista Delegatury BBiZK – Bemowo zapoznała seniorów z tematyką „Realizacja zadań bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo”.

Następnie głos zabrali seniorzy, którzy w trakcie panelu dyskusyjnego zadawali pytania oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami i uwagami.

Każdy uczestnik debaty otrzymał przydatne i praktyczne gadżety odblaskowe oraz ulotki informacyjne.

II Działanie: warsztaty i spotkania

Drugim etapem działań pt. „Bezpieczny Senior na Bemowie” są warsztaty z zakresu bezpieczeństwa prowadzone w miejscach spotkań seniorów na terenie Dzielnicy Bemowo. Warsztaty pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” prowadzą koordynatorzy ds. profilaktyki z miejskiego Referatu Profilaktyki Wydziału Prewencji Straży Miejskiej, natomiast spotkania pt. „Jak się ustrzec przed kradzieżami”, np. „na wnuczka”, „na policjanta” prowadzą specjaliści Wydziału Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KRP Warszawa IV. Warsztaty i spotkania odbywają się we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa           i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo.

III Działanie: przegląd twórczości scenicznej

Na przełomie października i listopada 2018 roku planowana jest Gala Finałowa ogłoszonego w pierwszej połowie 2018 roku przeglądu twórczości scenicznej        o tematyce: BEZPIECZEŃSTWO skierowanego do środowiska najstarszych mieszkańców Dzielnicy Bemowo. Do udziału w konkursie zaproszeni zostaną seniorzy zrzeszeni w instytucjach i organizacjach, które aktywnie uczestniczyły w warsztatach i spotkaniach. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

Celem realizowanych działań jest:

  • Promocja oraz nauka bezpiecznych zachowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy kryzysowych
  • Zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród Seniorów
  • Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań najstarszych mieszkańców Dzielnicy Bemowo
  • Wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób w wieku 60+
  • Uwrażliwienie seniorów na mechanizmy działania przestępców
  • Integracja i aktywizacja mieszkańców Dzielnicy Bemowo w wieku 60+
  • Promocja twórczości seniorów
181-156889
181-156889
181-156896
181-156896
181-156897
181-156897
20180405_145137
20180405_145137
20180405_145609
20180405_145609
DSC04928
DSC04928
DSC04929
DSC04929
DSC04933
DSC04933
DSC04939
DSC04939
DSC04946
DSC04946
DSC04958
DSC04958
DSC04963
DSC04963
DSC04968
DSC04968
DSC04972
DSC04972
DSC04975
DSC04975
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15