Jesteśmy szczęśliwi i niezwykle dumni, ponieważ dnia 6 czerwca 2022 roku zainaugurowaliśmy na Bemowie działalność pierwszego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, który funkcjonować będzie w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo. Długo wyczekiwana przez seniorów inwestycja dobiegła końca i mogliśmy wspólnie świętować z beneficjentami, zaproszonymi gośćmi, naszymi przyjaciółmi, współpracownikami oraz osobami, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania tego pięknego i niezwykle potrzebnego bemowskim seniorom miejsca.

Licznie przybyli goście nie kryli zachwytu i nie szczędzili słów podziwu dla zrealizowanej inwestycji. Pięknie zaprojektowane przez pracownię projektową Artyści & Architekci Kaja Koziarska, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wnętrza, wyposażone w nowoczesny sprzęt i meble stworzyły miejsce wyjątkowo klimatyczne, pełne ciepła i domowego nastroju.

Inaugurację poprowadziła Pani Izabela Zwierz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, która witając przybyłych gości, dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Seniorzy pamiętali o Darczyńcach, którzy otrzymali kwiaty i Certyfikaty Dobrego Serca.

Wszyscy zaproszeni goście zostali ugoszczeni dobrym jedzeniem, muzyką i upominkami.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu RP
Maciej Lasek – poseł na Sejm RP
Jarosław Dąbrowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
Mariusz Wajszczak – Zastępca Burmistrz Dzielnicy Bemowo
Piotr Kobierski – Zastępca Burmistrz Dzielnicy Bemowo
Jakub Gręziak – Zastępca Burmistrz Dzielnicy Bemowo
Karol Sobociński – Zastępca Burmistrz Dzielnicy Bemowo
Bemowscy Radni, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Dzielnicy Bemowo, Kierownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo i Wola, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy (Biblioteki Publicznej, Bemowskiego Centrum Kultury), Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozłogi”, Komendanci Policji Bemowo – Wola, Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, przedstawiciele DKDS, oraz Warszawskiej i Bemowskiej Rady Seniorów, projektantka Artyści & Architekci Kaja Koziarska, inspektorzy nadzoru budowlanego - firma Mark Invest Nieruchomości, przedstawiciel ZGN Wola, przedstawiciele Forum Bemowskich Seniorów oraz licznie przybyli seniorzy.

Szanowni Państwo,
składam serdeczne podziękowanie wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do utworzenia w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, a w szczególności za sfinansowanie inwestycji:

Miastu Stołecznemu Warszawa, Zarządowi i Radnym Dzielnicy Bemowo oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego.

Nie sposób wymienić wszystkich osób, które dopingowały i wspierały Ośrodek w realizacji powyższego zadania i przyczyniły się do sfinalizowania inwestycji. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Wiesława Raboszuka  Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbiety Lanc Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Urszuli Kierzkowskiej Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Pana Mariusza Wajszczaka Zastępcy Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Radnych Dzielnicy Bemowo zwłaszcza Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych oraz Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego, Pana Tomasza Pactwy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Podziękowania kieruję również do:
Pracowni Projektowej Artyści & Architekci Kaja Koziarska
Firmy Mark Invest Nieruchomości nadzorującej inwestycję ze strony OPS: Pana Marka Zielińskiego, Macieja Bylicy, Korneliusza Boreckiego
Wykonawców powyższej inwestycji: Firmy Budowlanej Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska S.C., BUDEX PHU Krzysztof Skrzypczyński
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Rozłogi” szczególnie dla Pana Prezesa Mikołaja Przybylskiego
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
Dyrekcji i pracowników ZGN Wola
Bemowskiej Rady Seniorów

Z wyrazami szacunku
Izabela Zwierz
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

Herb i logotyp Województwa Mazowieckiego
Zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego
#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1