logo OWdS final

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

działający w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
zaprasza do skorzystania z oferty pierwszego na Bemowie
Domu Aktywnego Seniora

1

Nasz Dom przy ul. Lazurowej 14 przeznaczony jest dla mieszkańców Bemowa w wieku emerytalnym, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.Zapraszamy osoby:

 • samotne lub osamotnione w rodzinie
 • o niskich dochodach
 • mieszkające w trudnych warunkach lokalowych
 • zagrożone przemocą
 • mające trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku

1

Oferujemy między innymi:

 • pomoc psychologiczną
 • pomoc socjalną
 • pomoc medyczną
 • zbilansowane posiłki

Ponadto ciekawe zajęcia i warsztaty:

 • terapeutyczne
 • ruchowo-sportowe
 • edukacyjne
 • aktywizujące, integracyjne
 • wyjścia kulturalne i wycieczki

Dom Aktywnego Seniora będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt tel. 22 487 13 00

Herb i logotyp Województwa Mazowieckiego
Zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego
#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

1