realizowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

  • Usługi opiekuńcze – stawka za 1 godz. usług wynosi 17,53 zł.

Wykonawcą usług jest firma ,,Gwarant” – Tomczyk sp. j.
Umowa podpisana przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” obowiązuje do dnia 31.01.2022 r.

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze – stawka za 1 godz. usług wynosi 24,54 zł.

Wykonawcą usług jest firma ,,Gwarant” – Tomczyk sp. j.
Umowa podpisana przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” obowiązuje do dnia 31.01.2022 r.

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – stawka
    za 1 godz. usług wynosi 36,20 zł.

Wykonawcą usług jest firma „Zaopiekowani” Agata Ucińska.
Umowa podpisana przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.