Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy www.opsbemowo.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kacperska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-487-13-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Adres organu odwoławczego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego
(22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek przy ulicy Rozłogi 10 – siedziba OPS, OWIRON, ŚDS:

 • Budynek usytuowany jest przy ulicy Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
 • Budynek posiada dwa niezależne wejścia: parter (Owiron) i 1 piętro (OPS, ŚDS)
 • Wejście od strony ul. Rozłogi (OPS i ŚDS) i od strony ul. Lazurowej (OWIRON)
 • Dojścia piesze do budynku od ulic: Lazurowej, Człuchowskiej
 • Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości: 480 m: przystanek Siemiatycka 01, 02: linie autobusowe: Nr 105, 189, 190, 220, 249

Budynek przy ulicy Lazurowej 14 – Klub Integracji Społecznej:

 • Budynek znajduje się przy ulicy Lazurowej 14
 • Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Lazurowej
 • Dojścia piesze do budynku od strony ulicy: Lazurowej, Człuchowskiej
 • Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości: 280 m: przystanek Siemiatycka 01, 02: linie autobusowe: Nr 105, 189, 190, 220

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek przy ulicy Rozłogi 10 – siedziba OPS, OWIRON, ŚDS

 • Budynek posiada parter i 2 piętra
 • Parter budynku zajmowany jest przez OWIRON
 • Piętro 1 i 2 zajmowane jest przez OPS i ŚDS
 • Główne wejście do budynku wyposażone jest w przeszklone – dwuskrzydłowe drzwi i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. Do budynku prowadzą schody i pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich.
 • Punkt obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia do budynku. Wejście przez wiatrołap.
 • Brak punktów z kontrolą dostępu
 • Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze przy Punkcie Obsługi Klienta,  dodatkowo jest wyposażona w przewijak dla matki z dzieckiem.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są obydwa piętra budynku.
 • W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • W budynku są dwie klatki schodowe, stopnie schodów proste z oznaczeniami kolorystycznymi krawędzi schodów.
 • Komunikacja między piętrami odbywa się przy użyciu schodów i windy.
 • Korytarze na piętrach są szerokie i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.
 • Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi
 • Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest wyznaczone i oznakowane 1 miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Możliwość wstępu dla osób z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Budynek przy ulicy Lazurowej 14 – Klub Integracji Społecznej:

 • Pomieszczenia usytuowane są wyłącznie na parterze.
 • Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Wejście do budynku stanowią 3 stopniowe schody bez poręczy
 • Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych
 • Pomieszczenia w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Brak udogodnień dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • Brak miejsc parkingowych w tym wytyczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwość wstępu dla osób z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego