Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
Punkt pierwszego kontaktu: 22 48-71-301, 22 48-71-301
Sekretariat: 22 48-71-303, 22 48-71-304, sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Pracownicy OPS
Dyrekcja
 • Izabela Zwierz
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ewa Bachanek-Znamierowska
  Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Sekretariatsekretariat@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Terlecka
  Podinspektor ds. kancelarii
  tel.: 22 487-13-03
 • Joanna Łukasiak
  Inspektor ds. kancelarii
  tel.: 22 487-13-04
Główny Księgowy
 • Monika Krajewska
  Główny księgowy
  tel.: 22 48-71-325
  e-mail: m.krajewska@opsbemowo.waw.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Sławomir Janicki
  Główny specjalista
  tel.: 22 48-71-377
  e-mail: s.janicki@opsbemowo.waw.pl
Punkt Pierwszego Kontaktu
 • Monika Grudzień
  Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
  tel.: 22 487-13-01
 • Anna Żuber
  Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  tel.: 22 487-13-02
Dział Pomocy Środowiskowej
 • Dorota Capiga-Leszczyk
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-340
  e-mail: d.capiga-leszczyk@opsbemowo.waw.pl

Zespół Pracy Socjalnej

 • Michał Narożniak
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-375
  e-mail: m.narozniak@opsbemowo.waw.pl
 • Małgorzata Sowińska-Głowacka
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-375
  e-mail: m.sowinska@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Wyszomierska
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-375
  e-mail: d.wyszomierska@opsbemowo.waw.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej nr 1

 • Beata Bodzan-Matysiak
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-374
  e-mail: b.bodzan@opsbemowo.waw.pl
 • Kamila Bączek
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-376
  e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Dawidowicz-Karolak
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-336
  e-mail: b.dawidowicz@opsbemowo.waw.pl
 • Małgorzata Jakubowska
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-336
  e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Kosicka
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-376
  e-mail: k.kosicka@opsbemowo.waw.pl
 • Monika Kozłowska
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-368
  e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Leśniewska
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-368
  e-mail: j.lesniewska@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Piotrowska
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-346
  e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
 • Monika Tomaszewska-Minda
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-358
  e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Włodarczyk
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 22 48-71-358
  e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej nr 2

 • Katarzyna Bębas
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-370
  e-mail: k.bebas@opsbemowo.waw.pl
 • Iwona Chlebowska
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-364
  e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • Adrianna Gulewicz
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 22 48-71-369
  e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Jakubowska
  Starszy specalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-369
  e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Matusiak
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-316
  e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
 • Jerzy Matysiak
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 22 48-71-356
  e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • Judyta Michalska-Bodzan
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-364
  e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Schubring
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-364
  e-mail: a.schubring@opsbemowo.waw.pl
 • Barbara Wójcik-Gac
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-356
  e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
 • Ewelina Zychowicz
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-316
  e-mail: e.zychowicz@opsbemowo.waw.pl
Dział Wsparcia Rodziny
 • Magdalena Chemycz
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-310
  e-mail: m.chemycz@opsbemowo.waw.pl

Zespół ds. Usług Społecznych

 • Milena Goncerz
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-309
  e-mail: m.goncerz@opsbemowo.waw.pl
 • Kamila Polak
  Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
  tel.: 22 48-71-309
  e-mail: k.polak@opsbemowo.waw.pl

Zespół Asysty Rodzinnej

 • Sylwia Harasimiak-Bogucka
  Starszy Asystent Rodziny
  tel.: 22 48-71-362
  e-mail: s.bogucka@opsbemowo.waw.pl
 • Marianna Kantor-Frydrysiak
  Starszy asystent rodziny
  tel.: 22 48-71-319
  e-mail: m.kantor@opsbemowo.waw.pl
 • Izabela Wilińska
  Starszy asystent rodziny
  tel.: 22 48-71-319
  e-mail: i.wilinska@opsbemowo.waw.pl
 • Tomasz Wiszniewski
  Starszy asystent rodziny
  tel.: 22 48-71-315
  e-mail: t.wiszniewski@opsbemowo.waw.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej

 • Ilona Popławska
  Starszy specjalista pracy socjalnej, Koordynator ds. asysty rodzinnej
  tel.: 22 48-71-314
  e-mail: i.poplawska@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Szawłowska
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-312
  e-mail: j.szawłowska@opsbemowo.waw.pl

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Zespół Pierwszego Kontaktu

 • Joanna Grasewicz
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-307
  e-mail: j.grasewicz@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Kaczor
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-307
  e-mail: k.kaczor@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Milewska
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-307
  e-mail: k.milewska@opsbemowo.waw.pl
 • Dawid Zawadzki
  Psycholog
  tel.: 22 48-71-307
  e-mail: d.zawadzki@opsbemowo.waw.pl
Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością
 • Mariola Gołębiewska
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: m.golebiewska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Galant
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  e-mail: k.galant@opsbemowo.waw.pl

Zespół ds. Usług Społecznych

 • Radosław Fabiszewski
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-303
  e-mail: r.fabiszewski@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Soćko
  Konsultant – psycholog
  tel.: 723-249-246, 2248-71-329
  e-mail: a.socko@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Zadrożna
  Konsultant
  e-mail: e.zadrozna@opsbemowo.waw.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej

 • Agnieszka Jabłońska-Własiuk
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: a.jablonska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Kiepas
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 512-698-695
  e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Kośnic
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • Klaudiusz Kozłowski
  Specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-71-65
  e-mail: k.kozlowski@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Kruszyńska
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
  e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • Emilia Mazurek
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
  e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Parczewska
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 512-698-695, 22-48-71-359
  e-mail: m.parczewska@opsbemowo.waw.plp
 • Dorota Salwa
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
  e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • Aldona Taradejna
  Starszy pracownik socjalny
  tel.: 22 48-71-365
  e-mail: a.taradejna@opsbemowo.waw.pl
 • Sylwia Walendziewska
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 723-249-245, 22 48-71-365
  e-mail: s.walendziewska@opsbemowo.waw.pl
Dział Przeciwdziałania Przemocy
 • Katarzyna Hałuszczak
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-341
  e-mail: k.haluszczak@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Celska
  Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
  tel.: 22 48-71-320
  e-mail: a.celska@opsbemowo.waw.pl
 • Bogumiła Doleszczak
  Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
  tel.: 22 48-71-313
  e-mail: b.doleszczak@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Jaworska
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-320
  e-mail: d.jaworska@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Kita
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-313
  e-mail: b.kita@opsbemowo.waw.pl
 • Urszula Michalczyk
  Konsultant
  tel.: 22 48-71-313
  e-mail: u.michalczyk@opsbemowo.waw.pl
 • Klaudia Piątek-Borkowska
  Konsultant pedagog
  tel.: 22 48-71-342
  e-mail: k.piatek@opsbemowo.waw.plp
 • Olga Popiołek
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-343
  e-mail: o.popiolek@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Rosłon
  Inspektor ds. przemocy
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: e.roslon@opsbemowo.waw.pl
Dział ds. Projektów
 • Agnieszka Awksentiuk
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-378
  e-mail: a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl
 • Nataliia Boiko
  Psycholog
  tel.: 22 48-71-381
  e-mail: n.boiko@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Fiedziukiewicz
  Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  tel.: 22 48-71-348
  e-mail: e.fiedziukiewicz@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Kacperska
  Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  tel.: 22 48-71-348
  e-mail: a.kacperska@opsbemowo.waw.pl
 • Franciszek Lewczuk
  Inspektor ds. kulturalno-oświatowych
  tel.: 22 48-71-348
  e-mail: f.lewczuk@opsbemowo.waw.pl
 • Nataliia Moldovan
  Psycholog
  tel.: 22 48-71-378
  e-mail: n.moldovan@opsbemowo.waw.pl
 • Przemysław Skwarski
  Konsultant-koordynator
  tel.: 22 48-71-348
  e-mail: p.skwarski@opsbemowo.waw.pl
 • Marcin Tokarski
  Konsultant eurokoordynator
  tel.: 22 48-71-378
  e-mail: m.tokarski@opsbemowo.waw.pl
Bemowski Klub Integracji Społecznej
 • Edyta Chomaniuk
  Kierownik
  tel.: 22 48-70-315
  e-mail: e.chomaniuk@opsbemowo.waw.pl
 • Grzegorz Lutomski
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-70-319
  e-mail: g.lutomski@opsbemowo.waw.pl
 • Grzegorz Prądzyński
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-70-316
  e-mail: g.pradzynski@opsbemowo.waw.pl
 • Olga Pręciuk
  Konsultant – psycholog
  tel.: 22 48-70-318
  e-mail: o.preciuk@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Sadolewska
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  tel.: 22 48-70-316
  e-mail: m.sadolewska@opsbemowo.waw.pl
 • Małgorzata Łagowska
  Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
  tel.: 22 48-70-319
  e-mail: m.lagowska@opsbemowo.waw.pl
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Elżbieta Kluska
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-388
  e-mail: e.kluska@opsbemowo.waw.pl
 • Jolanta Bartosiak
  Starszy terapeuta
  tel.: 22 48-71-384
 • Piotr Bartosiak
  Starszy terapeuta
  tel.: 22 48-71-390
 • Wojciech Bartosiak
  Starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych
  tel.: 22 48-71-383
 • Maciej Cichoński
  Starszy technik fizjoterapii
  tel.: 22 48-71-385
 • Rafał Dąbrowski
  Opiekun
 • Katrzyna Domańska
  Opiekun
 • Inna Dudych
  Opiekun
 • Weronika Gołaszewska
  Terapeuta
 • Robert Gutman
  Starszy technik fizjoterapii
  tel.: 22 48-71-385
 • Vira Kaptenko
  Robotnik gospodarczy
 • Magdalena Kiepurska-Bidzińska
  Konsultant neurolog
 • Monika Kucharska
  Starszy terapeuta
  tel.: 22 48-71-391
 • Walentyna Macewicz-Brykula
  Starszy terapeuta
  tel.: 22 48-71-389
 • Janina Majewska
  Starsza pielęgniarka
 • Małgorzata Michalewska
  Opiekun
 • Anna Miernicka
  Starszy terapeuta
 • Dorota Możdżyńska
  Starsza pielęgniarka
 • Stanisław Możdżyński
  Starszy opiekun
 • Robert Pakuła
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-387
 • Katarzyna Peluch
  Starszy terapeuta
 • Paulina Radzicka
  Młodszy opiekun
 • Ewa Siekacz
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-71-392
 • Justyna Sławińska
  Konsultant – psycholog
  tel.: 22 48-71-387
 • Jerzy Wesołowski
  Kierowca
 • Agata Ziemkiewicz
  Starszy instruktor terapii zajęciowej
Zespół Finansowo-Księgowy
 • Monika Krajewska
  Główny księgowy
  tel.: 22 48-71-325
  e-mail: m.krajewska@opsbemowo.waw.pl
 • Monika Czarnecka
  Zastępca głównego księgowego
  tel.: 22 48-71-325
  e-mail: m.czarnecka@opsbemowo.waw.pl
 • Monika Giller
  Główny specjalista ds. płac
  tel.: 22 48-71-324
  e-mail: m.giler@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Sendecka
  Inspektor ds. finansowo-księgowych
  tel.: 22 48-71-323
  e-mail: m.sendecka@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Szczych
  Starszy inspektor
  tel.: 22 48-71-322
  e-mail: a.szczych@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Żulewska
  Specjalista
  tel.: 22 48-71-323
  e-mail: m.zulewska@opsbemowo.waw.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Alicja Kociszewska
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-330
  e-mail: a.kociszewska@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Chanke
  Główny specjalista ds. kadrowych
  tel.: 22 48-71-331
  e-mail: m.chank@opsbemowo.waw.pl
 • Paweł Kocak
  Archiwista
  tel.: 22 48-71-377
  e-mail: p.kocak@opsbemowo.waw.pl
 • Grzegorz Mazur
  Konserwator
 • Agnieszka Morawska
  Robotnik gospodarczy
 • Michał Przygodzki
  Inspektor ds. administracyjnych
  tel.: 22 48-71-377
  e-mail: m.przygodzki@opsbemowo.waw.pl
 • Adam Rusak
  Informatyk
  tel.: 22 48-71-333
  e-mail: a.rusak@opsbemowo.waw.pl
 • Wioletta Staszewska
  Specjalista ds. administracyjnych
  tel.: 22 48-71-377
  e-mail: w.staszewska@opsbemowo.waw.pl
 • Liudmyla Ustinowa
  Robotnik gospodarczy
Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
 • Magdalena Trzeszczkowska
  Kierownik
  tel.: 22 48-71-371
  e-mail: m.trzeszczkowska@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Longa
  Starszy inspektor ds. realizacji świadczeń
  tel.: 22 48-71-373
  e-mail: a.longa@opsbemowo.waw.pl
 • Alicja Malczyk
  Starszy inspektor ds. realizacji świadczeń
  tel.: 22 48-71-372
  e-mail: a.malczyk@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Marciniak
  Starszy inspektor ds. realizacji świadczeń
  tel.: 22 48-71-373
  e-mail: j.marciniak@opsbemowo.waw.pl
 • Barbara Zawadzka
  Starszy inspektor ds. realizacji świadczeń
  tel.: 22 48-71-372
  e-mail: b.zawadzka@opsbemowo.waw.pl
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
 • Sylwia Prądzyńska
  Kierownik
  tel.: 22 48-70-300
  e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Donica
  Intendent
  tel.: 22 48-70-303
  e-mail: a.donica@opsbemowo.waw.pl
 • Danuta Falkowska
  Opiekun
 • Julia Jankowska
  Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
 • Jolanta Marciniak
  Pomoc kuchenna
 • Joanna Nicole-Urbanowicz
  Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  tel.: 22 48-70-302
  e-mail: j.nicole-urbanowicz@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Ostrowska
  Starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych
  tel.: 22 48-70-305
  e-mail: a.ostrowska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Pogodowska
  Konsultant psycholog
  tel.: 22 48-70-304
  e-mail: k.pogodowska@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Pszczólińska
  Terapeuta
 • Anna Rusinowska
  Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
  e-mail: a.rusinowska@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Siwińska
  Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  tel.: 22 48-70-302
  e-mail: b.siwinska@opsbemowo.waw.pl
 • Tomasz Sosiński
  Konserwator
 • Yuliia Tretiak
  Pracownik gospodarczy
 • Weronika Wlaźnik
  Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Twój pracownik socjalny

Znajdź pracownika socjalnego


 • ulica Afrodyty
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Akantu
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Michała Elwira Andriollego
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Andyjska
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Apenińska
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Apollina
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Archimedesa
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Krzysztofa Arciszewskiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Arkadyjska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Arki Bożka
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Artemidy
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Babimojska
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Baborowska
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rosy Bailly
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Batalionów Chłopskich
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Batalionu „Miotła”
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Bawełniana
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Jana Blatona
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Bogatyńska
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Bolimowska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Bolkowska
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Mikołaja Bołtucia
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Wacława Borowego
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Borowej Góry
  • Pracownik socjalny:
   Joanna Leśniewska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: j.lesniewska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Borzęcińska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Józefa Brandta
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Brygadzistów
  • Pracownik socjalny:
   Joanna Leśniewska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: j.lesniewska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Budy
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Jana Bułhaka
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Chrzanowska
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Cieplarniana
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Konstantego Ciołkowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Cokołowa
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Meriana C. Coopera
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Czerwonych Maków
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Człuchowska
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Waleriana Czumy
  • Pracownik socjalny:
   Beata Dawidowicz-Karolak
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: b.dawidowicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kazimierza Deyny
  • Pracownik socjalny:
   Beata Dawidowicz-Karolak
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: b.dawidowicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dębicka
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dorohuska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Witolda Doroszewskiego
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dostawcza – numery budynków od 1 do 1
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dostępna
  • Pracownik socjalny:
   Agnieszka Schubring
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: a.schubring@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Drogomilska
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Drzeworytników
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dynarska
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dywizjonu 303
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dźwigowa
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Ebro
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Alberta Einsteina
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Elektry
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Fabiańska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Fortuny
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Gabriela
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Galileusza
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Wacława Gąsiorowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kazimierza Gierdziejewskiego – numery budynków od 10 do 12
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Gimnazjalna
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Gołuchowska
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Górczewska – numery budynków od 144 do 176
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Górczewska – numery budynków od 201 do 201
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Górczewska – numery budynków od 202 do 259
  • Pracownik socjalny:
   Beata Dawidowicz-Karolak
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: b.dawidowicz@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Górczewska – numery budynków od 218 do 258
  • Pracownik socjalny:
   Agnieszka Schubring
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: a.schubring@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Grodkowska
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Grotowska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Hery
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Himalajska
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Hucisko
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Karola Irzykowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Iskry
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Jeździecka
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Jamesa Joyce'a
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Juliusza Kaden-Bandrowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Sylwestra Kaliskiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kampinoska
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Karabeli
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kartezjusza
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Franciszka Kawy
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kazubów
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Apoloniusza Kędzierskiego
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kiermaszowa
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kircholmska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Franciszka Kleeberga
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Zenona Klemensiewicza
  • Pracownik socjalny:
   Beata Dawidowicz-Karolak
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: b.dawidowicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kluczborska
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Antoniego Kocjana
  • Pracownik socjalny:
   Agnieszka Schubring
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: a.schubring@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kołczana
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Komorowska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Stanisława Konarskiego
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kontuszowa
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kopalniana
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Wojciecha Korfantego
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Lajosa Kossutha
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kozłowicka
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Krajeńska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kruszyńska
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kryształowa
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Anieli Krzywoń
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Księcia Bolesława
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Księżycowa
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Stanisława Kunickiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Tadeusza Kutrzeby
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Laserowa
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Lazurowa
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Legendy
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Legionowa
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Gottfrieda Leibniza
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Stanisława Lencewicza
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
 • ulica płk. Kazimierza Leskiego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Stanisława Ligonia
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Lustrzana
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Łagowska
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Łęgi
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica płk. Witolda Łokuciewskiego
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Stanisława Maczka
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica ks. Bronisława Markiewicza
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Marynin
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Dymitra Mendelejewa
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Karola Miarki
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Miejska
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Romualda Millera
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Gustawa Morcinka
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Mory
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Moździerzy
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Muszlowa
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Na Wyraju
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Narwik
  • Pracownik socjalny:
   Beata Dawidowicz-Karolak
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: b.dawidowicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Natalii
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Isaaca Newtona
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Nowej Huty
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Oblęgorska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • aleja Obrońców Grodna
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Obrońców Tobruku
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Okoliczna
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Okrętowa
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Jana Olbrachta
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Oławska
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Ołtarzewska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Orlich Gniazd
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Oryszewska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • Osiedle Przyjaźń
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Edmunda Jana Osmańczyka
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Osowiecka
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Oświatowa
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Otrębuska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Owczarska
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Tadeusza Pełczyńskiego
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Kosicka
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.kosicka@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Tadeusza Pełczyńskiego – numery budynków od 30 do 30
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Tadeusza Pełczyńskiego – numery budynków od 24c do 24c
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Piastów Śląskich
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Zbigniewa Pieniążka
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Pirenejska
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Pitagorasa
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • Plac Kasztelański
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Pobudki
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Podgrodzie
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Podkowińska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Podmiejska
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Połczyńska
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Romana Popiołka
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Posejdona
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Powązkowska
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Powstańców Śląskich – numery budynków od 1 do 25
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Powstańców Śląskich – numery budynków od 26 do 70
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Powstańców Śląskich – numery budynków od 71 do 90
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Powstańców Śląskich – numery budynków od 91 do 106
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Powstańców Śląskich – numery budynków od 107 do 126
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Prometeusza
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Przy Fosie
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Puszczy Solskiej
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Radiowa
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Radziejowicka
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica kpt. Władysława Raginisa
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Ludomiła Rayskiego
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rąblowska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Reżyserska
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rodła
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rodzinna
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Stanisława Rostworowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rotundy
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rozalińska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rozłogi
  • Pracownik socjalny:
   Ewelina Zychowicz
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: e.zychowicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Rzędzińska
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Secemińska
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Siemiatycka
  • Pracownik socjalny:
   Ewelina Zychowicz
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: e.zychowicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kazimierza Siemienowicza
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Siodlarska
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Skłoby
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Słomiana
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Michała Sobczaka
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Sochaczewska
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Andrzeja Sołtana
  • Pracownik socjalny:
   Magdalena Włodarczyk
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.wlodarczyk@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Sosnowiecka
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Spychowska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Pawła Stellera
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Sternicza
  • Pracownik socjalny:
   Joanna Leśniewska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: j.lesniewska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Strawczyńska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Strąkowa
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Strońska
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Strzelców
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica mjr. Henryka Sucharskiego
  • Pracownik socjalny:
   Joanna Leśniewska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: j.lesniewska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Synów Pułku
  • Pracownik socjalny:
   Adrianna Gulewicz
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.gulewicz@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Bolesława Szareckiego
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Szczotkarska
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Szeligowska
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Szlifierska
  • Pracownik socjalny:
   Monika Kozłowska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: m.kozlowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Stanisława Szobera
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Eugeniusza Szwankowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Ewa Piotrowska
   tel.: 22 48-71-346
   e-mail: e.piotrowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Emilia Mazurek
   tel.: 723-245-122, 22 48-71-359
   e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Świetlików
  • Pracownik socjalny:
   Joanna Leśniewska
   tel.: 22 48-71-368
   e-mail: j.lesniewska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Aleksandra Świętochowskiego
  • Pracownik socjalny:
   Monika Tomaszewska-Minda
   tel.: 22 48-71-358
   e-mail: m.tomaszewska-minda@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Telefoniczna
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Telewizyjna
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica gen. Wiktora Thomm'ego
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Tkaczy
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Dorota Salwa
   tel.: 723-245-120, 22 48-71-365
   e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Uniejowska
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Jerzego Waldorffa
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Westerplatte
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Widawska
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Wielbarska
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Wieśniacza
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Mieczysława Wolfkego
  • Pracownik socjalny:
   Judyta Michalska-Bodzan
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: j.michalska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Wrocławska
  • Pracownik socjalny:
   Barbara Wójcik-Gac
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: b.wojcik-gac@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Józefa Wybickiego
  • Pracownik socjalny:
   Katarzyna Matusiak
   tel.: 22 48-71-316
   e-mail: k.matusiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Kazimierza Wyki
  • Pracownik socjalny:
   Anna Jakubowska
   tel.: 22 48-71-369
   e-mail: a.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Aleksandra Kruszyńska
   tel.: 512-698-695, 22 48-71-359
   e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Zaboreczne
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Zaborowska
  • Pracownik socjalny:
   Iwona Chlebowska
   tel.: 22 48-71-364
   e-mail: i.chlebowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Zachodzącego Słońca
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Zeusa
  • Pracownik socjalny:
   Jerzy Matysiak
   tel.: 22 48-71-356
   e-mail: j.matysiak@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Katarzyna Kiepas
   tel.: 512-698-695
   e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Ziębicka
  • Pracownik socjalny:
   Małgorzata Jakubowska
   tel.: 22 48-71-336
   e-mail: m.jakubowska@opsbemowo.waw.pl
 • ulica Żołnierzy Wyklętych
  • Pracownik socjalny:
   Kamila Bączek
   tel.: 22 48-71-376
   e-mail: k.baczek@opsbemowo.waw.pl
  • Pracownik socjalny – usługi opiekuńcze:
   Anna Kośnic
   tel.: 22 48-71-349
   e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Strona internetowa: https://opsbemowo.waw.pl/zi

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo (Urząd Dzielnicy Bemowo)

Przewodniczący Zespołu: Paweł Parafiniuk

Komisja znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.

22 325-41-28
bemowo.KRPA@um.warszawa.pl

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Urząd Dzielnicy Bemowo)

Zgłoszenia i konsultacje telefoniczne pod numerem 19-115.

Punkt znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Bemowie

W ramach działań profilaktycznych dla mieszkańców prowadzone jest bezpłatne poradnictwo, wsparcie psychologiczne, poradę specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porady prawne w w/w zakresie.

ul. J.K. Bandrowskiego 1
telefon: 22 325-40-46