SKM 22719111509170 1

Uczestniczyliśmy w konferencji "20 lat po reformie samorządowej - kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim", zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie. Podczas paneli rozmawiano w gronie ekspertów - teoretyków i praktyków o pomocy społecznej w Polsce i na Mazowszu. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: dr. Joanna Staręga-Piasek, prof. Barbara Szatur-Jaworska, Jan Lityński, Michał Boni i Stefan Dunin-Wąsowicz.
Spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownikom Pomocy Społecznej za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza. Wśród wyróżnionych jest również nasza Koleżanka Agnieszka Awksentiuk, która została doceniona za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a przede wszystkim za bycie "najlepszym koordynatorem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, ogromną kreatywność i cierpliwość do nas - współpracowników"
Jesteśmy dumni z naszej Koleżanki.