Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o statut nadany poprzez Radę miasta stołecznego Warszawy
Uchwałą Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, z późniejszymi zmianami.Tekst ujednolicony uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone do dnia 14 października 2021 r. włącznie do pobrania: Uchwała nr LV/1738/2021 z 14-10-2021.