Przedmiotem zamówienia jest:

"Sukcesywna sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz ośrodków Wsparcia z siedzibą przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie w roku 2018”