Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa talonów towarowych na zakup detalicznych artykułów spożywczych i higieniczno - czystościowych realizowanych przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

  • Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony
  • Data opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.11.2014 r.
  • Wartość zamówienia: poniżej 207 000 EURO
  • >>Pliki do pobrania