Zaproszenie do składania ofert
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY
Adres: 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10
ZAPRASZA
Do złożenia oferty / udziału w rozpoznaniu cenowym dotyczącym zamówienia na:


Zorganizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami psychicznymi w domach klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 7 dni w tygodniu, w tym niedzielę i święta.