Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa talonów towarowych na zakup detalicznych artykułów spozywczych i higieniczno - czystościowych realizowanych przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w 2018 roku.”