Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości na pokrycie bierzących potrzeb OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i ośrodków wsparcia OPS.