Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa talonów towarowych na zakup detalicznych artykułów spożywczych i higieniczno-czystościowych realizowanych przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.