Logo Bemowski Klub Integracji Społecznej

Koordynator: Katarzyna Milewska
Adres: ul. Lazurowa 14
01-315 Warszawa
Tel.: (22) 487-13-11
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bemowski Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru klubów integracji społecznej pod nr 27 działalność rozpoczął w listopadzie 2017 roku.

Głównym celem funkcjonowania Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w oparciu o ustawę
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej mogą być mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, a w szczególności osoby wymienione w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym, tj.:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorzy psychicznie,
 • długotrwale bezrobotni,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Bemowski Klub Integracji Społecznej oferuje wsparcie w postaci:

 • pracy socjalnej;
 • wsparcia finansowego;
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym;
 • zajęć aktywizujących (warsztaty umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy);
 • grup wsparcia;
 • zajęć rekreacyjnych i kulturalnych oraz konstruktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • wsparcia w podwyższeniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych (szkolenia komputerowe, zawodowe, staże, prace społecznie użyteczne);
 • spotkań z pośrednikiem pracy;
 • i wiele innych...

Oferowane wsparcie jest bezpłatne.