Logo Ośrodka Wsparcia dla SeniorówW 2021 roku kontynuowane są prace remontowo-budowlane w celu uruchomienia  pierwszego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów na terenie Bemowa. Termin zakończenia prac adaptacyjnych i oddania placówki do użytkowania: grudzień 2021 roku.

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów powstaną i funkcjonować będą:

 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej czyli ośmiogodzinna opieka nad osobami starszymi, w systemie tygodniowym (od poniedziałku do piątku). Ze wsparcia korzystać będzie docelowo grupa 40 seniorów. Oprócz przeróżnych zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, integrujących czy aktywizujących w Ośrodku będzie można zjeść trzy posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie oraz dwudaniowy obiad. Dzienny Dom świadczyć będzie pomoc socjalną, medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną.
  Z usług Dziennego Domu będą korzystać emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60 roku życia), mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, w pierwszej kolejności osoby:
 • samotne lub osamotnione w rodzinie,
 • z niepełnosprawnością,
 • o niskich dochodach,
 • zagrożone przemocą domową,
 • mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych,
 • mające trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku.
 1. Dwa Kluby Seniora, które działać będą od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. Ze spotkań klubowych korzystać będzie grupa ok. 120 seniorów.
 2. Akademia Seniora „Z Pasją”, w sekcjach tematycznych rozwijać będzie zainteresowania i zdolności seniorów, i funkcjonować będzie w piątki w godzinach popołudniowych. Zajęcia w Akademii skierowane będą do wszystkich mieszkańców Bemowa w wieku emerytalnym. W zajęciach i warsztatach uczestniczyć będzie grupa ok. 50 seniorów.

Systematycznie placówka udzielać będzie wsparcia ok. 200 mieszkańcom Dzielnicy Bemowo w wieku emerytalnym, a dziennie ze wsparcia korzystać będzie ok. 100 bemowskich seniorów.

Po uruchomieniu Ośrodka Wsparcia seniorzy dysponować będą powierzchnią 486,19 m², na której powstaną, m.in.: świetlica, sala komputerowa, sala do zajęć plastycznych i terapii zajęciowej, sala do zajęć ruchowych wraz z zapleczem, pokój rozmów i wypoczynku, jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia biurowo – socjalne, higieniczno – sanitarne oraz teren rekreacyjny (ogród), który powstanie na potrzeby placówki (180 m²), zagospodarowany zielenią, sprzętem ogrodowym oraz
w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia (za wyjątkiem zaplecza kuchennego), ze względu na swój charakter, będą w całości dostosowane do korzystania przez osoby
o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wyposażenie i dobór materiałów wykończeniowych również uwzględniają potrzeby w/w grupy odbiorców (na potrzeby powyższej inwestycji został opracowany projekt aranżacji pomieszczeń).

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy Ośrodku Pomocy Społecznej znacząco wzmocni infrastrukturę dedykowaną seniorom na Bemowie. W Ośrodku realizowane będą projekty i programy aktywizujące i integrujące środowisko osób starszych na terenie Bemowa, w tym również aktywności wspierające rozwój działań samopomocowych.

Placówka świadczyć będzie usługi w zakresie nowoczesnej (aktywnej) polityki społecznej skierowanej do osób starszych zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych cywilizacyjnie, społecznie, psychologicznie, zdrowotnie oraz przywracać im będzie kilka fundamentalnych potrzeb psychologicznych: bezpieczeństwa, przynależności, poczucia sensu swego istnienia.

Wizualizacje wybranych pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów.

Wizualizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 1Wizualizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 2Wizualizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 3Wizualizacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 4