Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na Bemowie
Witamy! Udział dziecka i jego rodziny w projekcie Wywiad z diagnostą Zespół Kontakt

Do góry

Witamy!

Jesteśmy placówką, która pomoże Twojemu dziecku w pokonywaniu codziennych trudności.

Oferujemy diagnozę psychologiczną, a następnie proponujemy:

W przypadku sytuacji bardziej wymagających:

Pomagamy w radzeniu sobie z: nadpobudliwością, fobiami, problemami w przyswajaniu wiedzy, brakiem koncentracji, podatnością na destrukcyjne zachowania w tym inspirowane treściami internetowymi.

Zapewniamy krótki termin pierwszej konsultacji diagnostycznej!
Wszystkie usługi finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Zapraszamy!

O Projekcie

Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. OPS Bemowo jest partnerem w realizacji projektu, wspólnie z OPS Wawer, OPS Żoliborz i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Odbiorcy i zakres usług

Zapraszamy do skorzystania z projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży jeśli kondycja psychiczna Twojego dziecka wymaga wsparcia, masz wątpliwości i przeżywasz trudności wychowawcze, a Twoje dziecko:

Wspieramy również rodziny, które doświadczają kryzysu psychologicznego.

Udzielimy bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży doświadczających trudności i kryzysów psychicznych.

Nie wymagamy skierowania.

Nasze działania adresowane są do dzieci od 5 do 18 roku życia i ich rodziców.

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Image by Adina Voicu from Pixabay

Udział dziecka i jego rodziny w projekcie

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenia przyjmowane są przez infolinię pod numerem telefonu: 576-661-777. Linia ta obsługiwana jest przez EZRA UKSW.

W trakcie zgłoszenia, w rozmowie telefonicznej przeprowadzany jest wstępny wywiad diagnostyczny, który trwa około 20 minut. Obejmuje on informacje dotyczące przebiegu rozwoju dziecka od momentu jego narodzin.

Państwa zgłoszenie przekazywane jest do Zespołu Pierwszego Kontaktu adekwatnie do dzielnicy w której zamieszkuje dziecko. Rodziny z terenu Bemowa zgłaszane są do naszego Zespołu.

Rejestracja w projekcie

Zespół Pierwszego Kontaktu kontaktuje się z Państwem telefonicznie, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z infolinii. Ustala termin pierwszej wizyty w naszej siedzibie. W czasie jej trwania wypełniany jest Formularz Danych Osobowych Uczestnika Projektu (wypełniają go zarówno dzieci jak i rodzice). Formularz jest dokumentem wystandaryzowanym, stosowanym we wszystkich projektach realizowanych w Polsce i współfinansowanych ze środków europejskich.

Zgłoszenie dziecka do projektu wymaga zgody obojga rodziców (opiekunów prawnych). W szczególnych przypadkach wymagamy dokumentacji prawnej potwierdzającej sytuację prawną rodziny.

W trakcie rejestracji poznacie Państwo specjalistę, który będzie Wam towarzyszył przez cały okres udziału w projekcie.

Diagnoza

Diagnoza to cykl 3 do 6 spotkań z dzieckiem i rodzicami (opiekunami prawnymi). Jedno z nich ma charakter środowiskowy. Odbywa się u Państwa w domu. Diagnoza wykonywana jest głównie w oparciu o wywiady i testy psychologiczne. W uzasadnionych przypadkach, za Państwa zgodą, może być wykorzystana w niej opinia psychologa lub pedagoga szkolnego, specjalisty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

Podsumowaniem diagnozy jest Indywidualny Plan Zdrowienia, w którym zawarta jest m.in. propozycja dalszego postępowania. Na jej podstawie specjaliści będą realizować m.in. terapię lub leczenie na oddziale dziennym.

Psychoterapia i oddział dzienny

Dla dzieci mieszkających na Bemowie i ich rodziców, w zależności od zdiagnozowanej sytuacji proponowane są formy wsparcia:

Zakończenie udziału w projekcie

Na zakończenie udziału w projekcie poprosimy o spotkanie podsumowujące. Otrzymacie Państwo wskazówki do dalszego postępowania oraz zostaniecie poproszeni o wyrażenie opinii o udziału w Projekcie.

Image by Adina Voicu from Pixabay

Wywiad z diagnostą Zespołu Pierwszego Kontaktu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na Bemowie

Źródło: YouTube ‐ TV Górczewska

Image by Tania Van den Berghen from Pixabay

Zespół

  • Milena Goncerz – psycholog, koordynator merytoryczny, koordynator projektu
  • Katarzyna Milewska – psycholog diagnosta
  • Joanna Grasewicz – psycholog diagnosta
  • Katarzyna Kaczor – psycholog diagnosta
  • Dawid Zawadzki – psycholog diagnosta

Praca wszystkich specjalistów Zespołu Pierwszego Kontaktu podlega superwizjom prowadzonym przez certyfikowanego superwizora

Image by Andrea Petra Fogas from Pixabay

Kontakt

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Zespół Pierwszego Kontaktu – Bemowo

Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Telefon do infolinii (zapisy i wstępna diagnoza, realizowana przez EZRA UKSW): 576-661-777
Telefon do Zespołu Pierwszego Kontaktu: 885-524-356