Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Mazowieckie Forum Społeczne i wyróżnienie od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 28.11.2023

W dniu 20 listopada 2023 roku pracownicy OPS uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Miasto Stołeczne Warszawa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pt. „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”.

Celem konferencji było omawianie wyzwań stojących przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych omówiona została rola pracowników pomocy społecznej w realizacji zadań wynikających z pojawiających się problemów społecznych.

Na zakończenie zostały wręczone wyróżnienia w konkursie, którego celem jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się pracowników, którzy swoim zaangażowaniem i aktywnością wyróżniali się spośród kadr pomocy społecznej na Mazowszu w 2023 roku.

Wyróżnienie otrzymała również nasza Koleżanka Milena Goncerz pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego Zespołu Pierwszego Kontaktu w projekcie „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży”. W skład Zespołu wchodzi czterech psychologów świadczących usługę poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego) w obszarze diagnozy problemów i potrzeb dziecka w rodzinie z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Wszyscy są pracownikami Działu Wsparcia Rodziny. To ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy każdego dnia z największym poświęceniem realizują swoje zadania, spotykając się z dziećmi doświadczającymi kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzicami. Dokładają wszelkich starań, aby szczególnie wrażliwa grupa mieszkańców, którą stanowią dzieci i młodzież oraz ich rodzice przeżywający sytuację kryzysową, mogła być jak najlepiej zaopiekowana. Gratulujemy Pani Milenie Goncerz oraz całemu Zespołowi otrzymanego wyróżnienia.

„Wychowuję mądrze i bezpiecznie”
Kampania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Data publikacji: 07.11.2023

W dniu 27 października 2023 roku OPS Bemowo zainaugurował Bemowską Kampanię Społeczną pn.: „Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie”. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia, Organizacji Pozarządowych oraz innych współpracujących podmiotów.

W ramach spotkania odbył się:

 • wykład wprowadzający Pani Mirosławy Kątnej, doświadczonej psycholożki, wieloletniej prezeski Komitetu Ochrony Praw Dziecka pt.: „Jak wychować szczęśliwe dziecko?”,
 • panel dyskusyjny z udziałem specjalistów na temat pożądanych wzorców reagowania na potrzeby dzieci i młodzieży,
 • prezentacja założeń, celów i działań kampanii lokalnej „Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie”.

Głównym celem Kampanii jest rozwijanie świadomości rodziców, jako najbardziej znaczących osób w życiu dzieci, w zakresie ich potrzeb oraz adekwatnego reagowania na nie, rozwijanie współpracy instytucjonalnej na rzecz dziecka i rozpowszechnienie oferty pomocowej. Dodatkowo mamy także nadzieję na poszerzenie wiedzy i kompetencji profesjonalistów w zakresie identyfikowania niepokojących sygnałów w funkcjonowaniu dziecka.

W ramach kampanii planujemy:

 • Webinary edukacyjne dla rodziców
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców
 • Cykl postów edukacyjnych na FB Kampanii
 • Materiały edukacyjno-informacyjne
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców ze specjalistami
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • wsparcie w zakresie umiejętności wychowawczych
  • wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Wsparcie specjalistyczne w Punkcie Pierwszego Kontaktu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach będą zamieszczane na stronie: http://www.opsbemowo.waw.pl/wychowuje_madrze_i_bezpiecznie oraz na profilu społecznościowym @Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie.

Zapraszamy do korzystania i udostępniania treści Kampanii

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 12.04.2023

Image by Andrea Petra Fogas from Pixabay

Jeśli zaobserwowałaś / zaobserwowałeś w swojej rodzinie trudności w funkcjonowaniu dzieci. Niepokoi Cię ich zachowanie, obniżone oceny w szkole, relacje z rówieśnikami.

Zgłoś się do Projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zapewniamy kompleksowe wsparcie obejmujące specjalistyczną diagnozę i terapię psychologiczną dostosowaną do potrzeb Twoje dziecka.

Proponujemy aktywny udział rodziców na każdym etapie uczestnictwa dziecka w projekcie. Diagnoza obejmuje spotkania zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami, a także wizytę środowiskową w miejscu zamieszkania dziecka. Za zgodą rodziców kontaktujemy się również z pedagogami i psychologami szkolnymi. Dotyczy to sytuacji, w której dziecko przejawia problemy z nauką lub problemy w relacjach z grupą rówieśniczą. Wszystko po to, aby w pełni pomóc dziecku w powrocie do prawidłowego funkcjonowania.

Zapraszamy.

Szczegóły na stronie: opsbemowo.waw.pl/sczp

Zgłoszenia poprzez infolinię: 576-661-777 lub osobiście w siedzibie OPS Bemowo, ul. Rozłogi 10.
Informacje o projekcie: 885-524-356.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.