Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Wzory dokumentów

Wniosek o pomoc
Zaświadczenie o wynagrodzeniu
Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA)
Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej
Prośba o przekazanie przyznanych zasiłków z pomocy społecznej w formie pieniężnej na konto bankowe
Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023 – 2024 r.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 2023 – 2024 r.
Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS)
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy
Wzory dokumentów w zakresie realizacji Procedury „Niebieskie Karty”